Warsaw Gallery Weekend 2017

EWA DOROSZENKO, JACEK DOROSZENKO
REZYDENCI / RESIDENTS

PROPAGANDA
More info: http://prpgnd.net/wystawy/2017/Rezydenci

Warsaw Gallery Weekend Ewa Doroszenko, Jacek Doroszenko
Ewa Doroszenko Propaganda Gallery 06
Ewa Doroszenko Propaganda Gallery 04
Ewa Doroszenko Propaganda Gallery 03
Ewa Doroszenko Propaganda Gallery 07
Ewa Doroszenko Propaganda Gallery 02
Ewa Doroszenko Propaganda Gallery 05
Warsaw Gallery Weekend - Ewa Doroszenko

The exhibition of works by Ewa and Jacek Doroszenko in the Propaganda Gallery cellar is the effect of a certain coincidence related to an experiment carried out in this space as part of an international residency project. The exhibition is made up of works created over the course of residencies in Spain, Norway, Lithuania, and Warsaw, in the cellar of the building at ul. Foksal 11, in the months leading up to Warsaw Gallery Weekend. For Ewa and Jacek Doroszenko, a well-fitted studio isn’t a privileged place of creative work or a point-of-reference. The very idea of a fictional studio often brings to mind the idea of the “mental atelier”. They take on the roles of travellers, taking on temporary spaces, along with the residents of the spaces that have been entrusted to them. They attempt to delve deeper into these spaces – to change and rearrange them according to their own vision, temporarily. The project put together for the purposes of Warsaw Gallery Weekend explores the relationship between the visual and audio spheres. The Propaganda cellar is filled with objects that tell the story of a place and its link to its afterimages.

 

Wystawa Ewy i Jacka Doroszenko w piwnicy galerii Propaganda to efekt pewnego szczególnego zbiegu okoliczności, zagranicznych rezydencji i przeprowadzonego w tej przestrzeni eksperymentu. Na projekt składają się prace artystów, które powstały podczas ich pobytów w Hiszpanii, Norwegii, na Litwie oraz właśnie w Warszawie, w piwnicy na Foksal 11, podczas miesięcy poprzedzających Warsaw Gallery Weekend. Dla Ewy i Jacka Doroszenko stała i zorganizowana pracownia nie jest ani uprzywilejowanym miejscem praktyki twórczej, ani też punktem odniesienia. Samą ideę „fizycznego studia” coraz częściej porzucają na korzyść „mentalnego atelier”. Występują w roli podróżników, przejmujących tymczasowe pracownie, rezydentów powierzanych im przestrzeni. Próbują w te wypożyczane miejsca ingerować – zmieniać i prowizorycznie reorganizować. Ich projekt realizowany w ramach Warsaw Gallery Weekend eksploruje współzależność sfery wizualnej i audialnej. Piwniczne kazamaty Propagandy wypełniają obiekty, które opisują relację między miejscem a jego powidokiem.

Back to Works